Operace vbočeného palce

Jak vbočený palec vzniká? Jak probíhá diagnostika? Jak funguje konzervativní léčba? Jaké jsou indikace k operaci? Jak operace probíhá? Proč nemůže žádná operace fungovat, i kdyby řezal Superman? To a mnohem více v článku, který lidsky prezentuje operace vbočeného palce v kontextu nejnovějších poznatků.

Pod pojmem vbočený palec (hallux valgus) je označován křivý palec (což je doslovný překlad latinského pojmu hallux valgus). Palec se začne křivit, roste na něm kostka a dokáže svým majitelům pěkně znepříjemnit život. Při rentgenovém pohledu shora na nohu bychom mohli vidět něco, jako na obrázku níže.

rovny_vboceny

V odborné literatuře většinou najdeme šalamounsky podané vysvětlení, že etiologie vady je multifaktoriální. Pokud nemáte rádi, když Vás někdo bombarduje odbornými termíny, předchozí věta znamená, že příčina vzniku vbočeného palce má mnoho různých příčin.

Ani v roce 2016 neexistuje jednoznačná a definitivní studie, která by vadu jménem vbočený palec dokázala uspokojivě vysvětlit.

Nevěříte?

To jsou snadno ověřitelná fakta, například u Vašeho lékaře.

Vědecky uznávané příčiny vzniku vbočených palců jsou délka prvního metatarzu, hypermobilita a vazivová slabost, nevhodná obuv, dlouhá statická zátěž a ploché nohy. Těmto problémům se lidsky věnuji v kapitole Mýty a fakta o vbočených palcích (součást eBooku Zatočte s halluxem jednou provždy), kde jsou současná vědecká fakta konfrontována s jedinou funkční strategií srovnání vbočeného palce. Tato strategie nepomůže v případě revmatoidní a artritidy a dny, což jsou zásadní kontraindikace kroku, ve které se naučíte jak přestat palec křivit.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co znamená operace vbočeného palce pro pacienta? Já ano, ve dne v noci.

Co to pro pacienta znamená?

Operace vbočeného palce je aplikována několika různými způsoby, avšak každý z těchto způsobů je založen na neprokázané hypotéze ohledně funkce chodidla jako takového. Nemyslím tím operaci jako takovou, nepochybuji o dodržování standardizovaných postupů, ani nepochybuji o dobrém úmyslu a nepochybuji o tom, že oprávněné osoby předpokladům věří.

Ano, předpoklady jsou v jisté přízemní perspektivě vědecky naprosto opodstatněné, avšak v nové perspektivě dávají tyto předpoklady nový smysl a co více, díky nové perspektivě vznikla jediná funkční strategie srovnání vbočených palců.

Díky nové perspektivě, která je podložena stovkami srovnaných vbočených palců, si dovolím tvrdit, že skoro každá operace vbočeného palce je indikována na základě špatných předpokladů, nebo zcela zbytečně.

Více uvedu přímo na faktech ze současné zdravotnické praxe.

Diagnostika vbočeného palce

Ke zobrazení kostry chodidla je nejčastěji využíván rentgen. Na snímku je hodnoceno snad všechno, co hodnotit lze. Možná Vás překvapí, kolik úhlů pro diagnózu lze pojmenovat.

Každý z úhlů, který je hodnocen na snímku má své tabulkové hodnoty, co je norma, co je lehká deformita, co je středně těžká deformita a co je těžká deformita.

Nevím, zda z toho mám brečet, smát se, nebo zvracet.

Proč si dovoluji něco takového napsat?

Protože sledované úhly se u většiny mých klientů změní asi tak po 30 minutách cvičení, někdy lehce, jindy až zázračně. Po dalších 30 dnech cvičení jsou úhly úplně jiné, směrem k rovnováze. Samozřejmě, že záleží na tom, v jakém je chodidlo stavu.

Podle mě je tato diagnostika poměrně zbytečná, jenže já už uvažuji v nové perspektivě, její ukázku můžete ochutnat ZDARMA v eBooku Blokátory geniality Vašeho těla a jedinou funkční strategii srovnáni vbočeného palce získáte v eBooku Zatočte s halluxem jednou provždy zde>>>

Chápu, že když hledáte informace, jsou pro Vás důležité všechny dostupné informace, ať se můžete správně rozhodnout přesně podle svých potřeb, proto lidsky shrnuji dostupné odborné informace.

Nebudu hledat české ekvivalenty cizích slov, raději nakreslím obrázky, podle mě je obrázek za 1000slov.

1. Distální interfalangeální úhel 

Jediný úhel, který se netýká kloubu, na kterém běžně roste kostka. Netýká se klasického haluxu, týká se deformace prvního článku palce.

distální interfalangeální úhel

 

Hledáte-li latinský název pro tuto deformaci, najdete hallux valgus interfalangeus( křivý palec mezi články prstů). Vzhledem k tomu, že palec jako jediný má pouze dva články prstů, je jasné, který je to kloub, u žádného dalšího prstu by nestačilo označení inerfelangeus.

Všechny další úhly již souvisejí s kloubem, na kterém běžně vyrůstá kostka. Najdeme několik možných úhlů pohledu, kterými lze úhel zkoumat.

2. Úhel valgozity palce

Úhel změříme srovnáním osy 1 metatarzu a osy kostry navazujícího článku prstu.

 operace vbočeného palce_diagnostika_uhel valgozity palce

3. Intermetatarzální úhel

Zkoumáme vpodstatě ten samý kloub, tu samou deformaci, jen úhel měříme pomocí jiné osy a jiného úhlu pohledu.

operace vboceneho palce_diagnostika_intermetatarzální úhel

 

4. Úhel distální artikulační plochy I.metatarzu

operace vboceneho palce _ diagnostika _ DMAA

5. Kongruence metatarzophalangeálního kloubu palce

Zkoumáme, zda kloubní plošky kloubu na kterém roste kostka jsou na sobě, tak, jak patří, nebo ne. Kongruentní kloub má kloubní plošky na sobě, inkongruentní kloub už je rozsypaný. Z pohledu strategie srovnání halluxů mohu při tomto poškození garantovat jediné: Odstraníte mechanickou závadu (info zdarma v eBooku: Blokátory geniality Vašeho těla) v pohybovém systému a přestanete ten kloub systematicky každý den ničit. Nevím, nakolik budete důsledně dělat kroky pro obnovu kloubu a jak se paleček krásně srovná, ale jedno vím jistě, dokud nepřestanete deformaci vyrábět, nepomůže Vám operace, ani kdyby řezal Superman.

5 kongruence mtp kloubu palce

 

Nevím, nakolik budete důsledně dělat kroky pro obnovu kloubu (můžete se naučit v eBooku Zatočte s halluxem) a jak se paleček krásně srovná, ale jedno vím jistě, dokud nepřestanete deformaci vyrábět, nepomůže Vám operace, ani kdyby řezal Superman.

Hledáte-li další informace v odborné literatuře: Kloub, na kterém roste kostka se jmenuje metatarzophlalangeální, zkratka MTP.

Indikace k operaci

Opět uvádím oficiálně uváděné indikace v kontextu jediné funkční strategie srovnání vbočeného palce, kterou prezentuji v eBooku Zatočte s halluxem.

Indikace je individuální a závisí na všem možném, mimo jiné na tvaru nohy.

Zde zmíním, že funkční strategie srovnání vbočeného palce připouští pouze 1 tvar nohy. Proč? Protože noha jako taková funguje jako samonosná konstrukce, která má řadu funkcí.

Nevhodný tvar nohy je vždy důsledkem mechanické závady v pohybovém systému. (blíže zdarma v eBooku Blokátory geniality, strategie srovnání v eBooku Zatočte s halluxem)

Také záleží na úhlech, které byly změřeny na základě rengenu, ale ty úhly u většiny lidí pouhým cvičením tak krásně a rychle směřují do rovnováhy, že mi připadá děsivé uříznout kost, když stačí cvičení a obnovení funkce.

Dalším kriteriem pro operaci je stabilita či nestabilita nohy. Z pohledu jediné funkční strategie srovnání vbočených palců na noze s halluxem žádná stabilita být nemůže, to plyne ze správných předpokladů strategie, díky kterým je ta strategie funkční. (v eBooku Zatočte s halluxem)

Operace vbočeného palce

Můžete jít na operaci, která operuje pouze měkké tkáně. Z přízemní perspektivy to vypadá logicky, ovšem z perspektivy funkční strategie srovnání halluxů pouze ufikneme hmotu, kterou si kloub vytvořil jako ochranu.

Mám dotaz:

Když Vy se před někým bráníte, aby Vám neubližoval, jak se Vám bude líbit, když Vám jedinou obranu někdo násilím ufikne?

Operace, která seká kosti

V zásadě existuje několik typů operací, které se aktuálně provádějí a všechny sekají kosti. To znamená, že funkce samonosné konstrukce nohy je nenávratně zničena.

Všechny typy operací Vás napadnou, když vidíte kostru nohy a laicky byste hledali způsob, jak kosti narovnat do původního stavu.

Připomenu latinský pojem osteotomie = pod tím si můžete představit, že seká kost!

Osteotomie proximálního článku palce

V literatuře můžete najít operace dle Akina.

Začnu tou nejjednodušší, nejzbytečnější a nejméně ubližující operací. Srovnáváme první článek palce. V této operaci pouze uřízneme kousek kosti, trochu zkrátíme palec, ale příčinu si v těle necháme. Ze svého pohledu můžu klidně říct, že problémy budou trvat a postupovat. (blíže zdarma v eBooku Blokátory geniality, strategie srovnání v eBooku Zatočte s halluxem)

osteotomie distlalniho clanku palce_Akin

Distální osteotomie prvního metatarzu palce

V literatuře lze najít pod názvem chvron, podle Austina, nebo Leventen. Indikována pro lehká poškození (z mých zkušeností taková, která jdou ještě docela elegantně zachránit cvičením. (blíže zdarma v eBooku Blokátory geniality, strategie srovnání v eBooku Zatočte s halluxem).

Princip operace: Je uřezán boční výrůstek, kost se usekne a namontuje pomocí šroubu tak, aby byl rovně.

O1_distalni osteotomieI.metatarzu_AUstin

Diafyzární osteotomie I.metatarzu

V literatuře někdy operace vbočeného palce podle Scarfa, někdy nazývaná drátek, podle drátu, který se do kostí přišroubuje.

Opět se ufikne kost, tentokráte blíže k nártu a našroubuje se s pomocí drátu tak, aby byl palec rovně.

O2_diafyzalni osteotomie

Osteotomie báze I.metatarzu

Kost se uřízne blíže k nártu a sešroubuje.

O3 osteotomie baze I.Metatarzu

Další operace mohou být ještě komplikovanější, někdy se montuje dokonce na kost klínovitou, jako zdůvodnění je uvedeno, že souvislost vbočeného palce najdeme právě v této oblasti. Proti tomu nic nemám, jen jediný způsob, jak obnovit rovnováhu v této oblasti je odstranění mechanické závady z pohybového systému.

Protože všechny deformace chodidla jsou důsledkem, kontrolkou nerovnováhy úplně jinde!

(blíže zdarma v eBooku Blokátory geniality, strategie srovnání v eBooku Zatočte s halluxem)

Všechny operace mají spoelčnou jednu věc.

Místo toho, abyste kontrolku na displeji v autě zhasli správnou akcí, tak si necháte odmontovat displej.

Komplikace a rekonvalescence po operaci

Rekonvalescence trvá od 3 týdnů do 3 měsíců, pokud ovšem celý zbytek života nestrávíte v teniskách.

Lékař negarantuje průběh bez komplikací, ani pohodovou rekonvalescenci, dokonce ani to, že se vbočený palec nevrátí.

Jenže je jasné, že se vrátí, protože i po operaci si tu příčinu hýčkáte dále!!!

(blíže zdarma v eBooku Blokátory geniality, strategie srovnání v eBooku Zatočte s halluxem)

 

Zdroj:

POPELKA, S. a kolektiv.: Chirurgie nohy a hlezna Vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2014. 293s. ISBN 978-80-204-3178-5.

Tuto knihu doporučuji, pokud se o téma zajímáte hlouběji, nevadí Vám obrázky z operací a máte aspoň trochu zažitou odbornou terminologii.

 

Zuzana Kejíková
Zuzka pomáhá lidem pochopit, proč obvyklé metody řešení vbočených palců opakovaně selhávají a své klienty s radostí učí, jak díky účinnému odstranění příčiny a efektivnímu nastartování regeneračních procesů, srovnat vbočené palce jednou provždy. "Napsala jsem pro Vás krátké pojednání o tom, jak se dívat na řešení vbočeného palce, aby přestal blokovat genialitu Vašeho těla a také Vás nasměruji k jeho vyřešení, stáhnete si jej kdykoliv zdarma zde: Kdyby Váš vbočený palec uměl mluvit, nestačili byste se divit, jak drsně by Vám vynadal"
Komentáře